dr Anna Borowska-Centkowska

Tytuł rozprawy / osiągnięcia naukowego:

Struktura krystaliczna i właściwości elektryczne związków układu Bi2O3-WO3-La2O3

Promotor:

prof. dr hab. Franciszek Krok

Data nadania stopnia:

21 Luty 2013