dr Anna Borowska-Centkowska

Title of dissertation / academic achievement:

Struktura krystaliczna i właściwości elektryczne związków układu Bi2O3-WO3-La2O3

Doctoral advisor:

prof. dr hab. Franciszek Krok

Date of awarding the degree:

21 February 2013