dr Małgorzata Białous

Tytuł rozprawy / osiągnięcia naukowego:

Badanie zdolności rozdzielczej ultraszybkich fotodetektorów LT GaAs

Promotor:

dr hab. Bronisław Pura

Data nadania stopnia:

21 Maj 2009