dr Małgorzata Białous

Title of dissertation / academic achievement:

Badanie zdolności rozdzielczej ultraszybkich fotodetektorów LT GaAs

Doctoral advisor:

dr hab. Bronisław Pura

Date of awarding the degree:

21 May 2009