dr Jarosław Białecki

Tytuł rozprawy / osiągnięcia naukowego:

Hydrodynamiczna niestabilność warstwy cieczy w obecności gradientu prędkości powierzchniowej

Promotor:

prof. dr hab. inż. Janusz Hołyst

Data nadania stopnia:

7 Październik 2004