dr Jarosław Białecki

Title of dissertation / academic achievement:

Hydrodynamiczna niestabilność warstwy cieczy w obecności gradientu prędkości powierzchniowej

Doctoral advisor:

prof. dr hab. inż. Janusz Hołyst

Date of awarding the degree:

7 October 2004