dr Paweł Berczyński

Tytuł rozprawy / osiągnięcia naukowego:

Optyka geometryczna zespolona wiązek gaussowskich w ośrodkach jednorodnych i niejednorodnych

Promotor:

prof. dr hab. inż. Yury Kravtsov

Data nadania stopnia:

13 Marzec 2008