dr Paweł Berczyński

Title of dissertation / academic achievement:

Optyka geometryczna zespolona wiązek gaussowskich w ośrodkach jednorodnych i niejednorodnych

Doctoral advisor:

prof. dr hab. inż. Yury Kravtsov

Date of awarding the degree:

13 March 2008