dr Waldemar Bajdecki

Tytuł rozprawy / osiągnięcia naukowego:

Optyczna nieliniowość reorientacyjna w warstwach nematycznego ciekłego kryształu

Promotor:

dr hab. Mirosław Karpierz

Data nadania stopnia:

3 Lipiec 2003