dr Waldemar Bajdecki

Title of dissertation / academic achievement:

Optyczna nieliniowość reorientacyjna w warstwach nematycznego ciekłego kryształu

Doctoral advisor:

dr hab. Mirosław Karpierz

Date of awarding the degree:

3 July 2003