dr Jerzy Antonowicz

Tytuł rozprawy / osiągnięcia naukowego:

Mechanizmy i kinetyka nanokrystalizacji w amorficznych stopach aluminium

Promotor:

prof. dr hab. Rajmund Bacewicz

Data nadania stopnia:

27 Kwiecień 2004