dr Jerzy Antonowicz

Title of dissertation / academic achievement:

Mechanizmy i kinetyka nanokrystalizacji w amorficznych stopach aluminium

Doctoral advisor:

prof. dr hab. Rajmund Bacewicz

Date of awarding the degree:

27 April 2004