dr Magdalena Aksienionek

Tytuł rozprawy / osiągnięcia naukowego:

Otrzymywanie kompozytów tryfilitu z węglem oraz badanie ich właściwości strukturalnych i elektrycznych

Promotor:

prof. dr hab. Marek Wasiucionek

Specjalność:

fizyka ciała stałego

Data nadania stopnia:

29 Wrzesień 2015