dr Magdalena Aksienionek

Title of dissertation / academic achievement:

Otrzymywanie kompozytów tryfilitu z węglem oraz badanie ich właściwości strukturalnych i elektrycznych

Doctoral advisor:

prof. dr hab. Marek Wasiucionek

Specialty:

fizyka ciała stałego

Date of awarding the degree:

29 September 2015