dr Paweł Adamiec

Tytuł rozprawy / osiągnięcia naukowego:

Wpływ ciśnienia i temperatury na własności optyczne i elektryczne diod laserowych

Promotor:

prof. dr hab. Witold Trzeciakowski

Data nadania stopnia:

29 Czerwiec 2006