dr Paweł Adamiec

Title of dissertation / academic achievement:

Wpływ ciśnienia i temperatury na własności optyczne i elektryczne diod laserowych

Doctoral advisor:

prof. dr hab. Witold Trzeciakowski

Date of awarding the degree:

29 June 2006