Studia na Wydziale Fizyki

Studia, to inkubator Twoich postaw życiowych i energii do działania, która charakteryzować Cię będzie przez całe życie. To dzięki umiejętnościom społecznym, ugruntowanemu poczuciu własnej wartości oraz specyficznemu, techniczno-analitycznemu podejściu do rozwiązywania zadań, jakie przed Tobą postawi życie, każdy pracodawca zobaczy w Tobie partnera do osiągnięcia założonych celów rozwojowych. Głównie te umiejętności pozwolą Ci bez strachu myśleć o założeniu własnej firmy i realizacji swoich marzeń. Pamiętaj o tym, że to, czego nauczysz się w ramach programu studiów, to jedynie narzędzia, którymi posłużysz się budując własną przyszłość.

 Dowiedz się więcej: zostanfizykiem.fizyka.pw.edu.pl

Studia I stopnia

logo fizyki technicznej

Kierunki

Decydując się na nasz wydział wybierasz się w 7-semestralną przygodę z fizyką, którą możesz przeżyć na kierunku Fizyka techniczna.

Studia II stopnia

logo fizyki technicznejlogo Photonics

Studia II stopnia na kierunku Fizyka Techniczna, adresowane są do absolwentów studiów na kierunkach pokrewnych do Fizyki Technicznej (w tym Fotoniki), którzy uzyskali tytuł zawodowy inżyniera lub licencjata. Studia trwają 3 lub 4 semestry i dotyczą jednej z 5 specjalności:

  • fizyka zaawansowanych materiałów
  • fizyka i technika jądrowa
  • eksploracja danych i modelowanie interdyscyplinarne
  • optyka stosowana
  • fizyka medyczna

 Na wydziale prowadzone są także angielskojęzyczne studia II stopnia na kierunku "Photonics". Studia te są bezpłatne dla: obywateli polskich i obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich EFTA – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej .

Studia III stopnia

Studia III stopnia prowadzą do uzyskania stopnia naukowego doktora nauk fizycznych. Studia w dziedzinie fizyki w Politechnice Warszawskiej prowadzą szkoły doktorskie nr 1 i 3.

Strona szkół doktorskich Politechniki Warszawskiej