Osiągnięcia

Nowy wspólny projekt międzynarodowy PW oraz CERN dotyczący uczenia maszynowego w eksperymencie ALICE

Politechnika Warszawska we współpracy z CERN - Europejską Organizacją Badań Jądrowych w Genewie realizuje wspólny projekt naukowy pt. "Rozwój algorytmów uczenia maszynowego dla nowego oprogramowania eksperymentu ALICE w LHC Run 3" (akronim: ML4ALICE).

Cztery nowe granty Narodowego Centrum Nauki na naszym Wydziale!

Narodowe Centrum Nauki (NCN) rozstrzygnęło kolejną edycję konkursów OPUS oraz SONATA. Naukowcy z naszego Wydziału zdobyli finansowanie 4 nowych projektów.

Publikacja eksperymentu ALICE w "Nature"

Eksperyment ALICE dokonuje pierwszej bezpośredniej obserwacji fundamentalnego efektu w fizyce cząstek elementarnych. Obserwacja ta jest również pierwszym bezpośrednim potwierdzeniem niezerowej masy cząstki elementarnej znanej jako kwark powabny.

Nowy projekt SONATINA 5 realizowany przez dr. Daniela Pęcaka

Projekt dr. Daniela Pęcaka SONATINA 5 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki ma na celu poznanie własności skorupy wewnętrznej gwiazdy neutronowej. Używając symulacji na sukomputerach i najnowszych modeli astrofizycznych Grupa Teorii Jądra Atomowego wyznaczy oddziaływanie między jądrami zanurzonymi w nadciekłym płynie neutronów. Z niego bowiem wynikają makroskopowe własności, na przykład przewodnictwo cieplne odpowiadające za proces stygnięcia gwiazd neutronowych, które mogą być odniesione do danych z obserwacji astronomicznych.

Nowa publikacja pracowników Grupy Teorii Jądra Atomowego w Physical Review C

W czasopiśmie Physical Review C (IF=3.296, 140 pkt MEiN) ukazała się publikacja Grupy Teorii Jądra Atomowego w Zakładzie Fizyki Jądrowej pt. "Properties of a quantum vortex in neutron matter at finite temperatures".

Nowa publikacja pracowników naszego Wydziału we współpracy z instytucjami zewnętrznymi.

W czasopiśmie „Materials” (140 pkt.) ukazała się praca będąca efektem współpracy pracowników naszego Wydziału (dr inż. C. Jastrzębski, dr inż. M. Struzik i dr inż. K. Zberecki) z Instytutem Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW (dr hab. inż., J. Judek), Uniwersytetem Warszawskim (dr P. Wróbel) oraz Instytutem Fizyki PAN (dr P. Michałowski, mgr M. Ożga, dr B. Witkowski i mgr A. Seweryn).

Nowa publikacja z udziałem dr M. Maciaszka została wyróżniona przez redakcję Physical Review B

W publikacji zaproponowano metodologię wyznaczania prawdopodobieństwa fotojonizacji (przekrojów czynnych) w funkcji energii fotonu i odniesiono ją do centrów NV. Ustalono, że fotojonizacja może następować z trzech różnych stanów elektronowych odpowiadających centrum NV i wyznaczono minimalne energie, dla których proces fotojonizacji może nastąpić.

Nowa publikacja zespołu prof. Jerzego Garbarczyka we współpracy z zespołem prof. Andrzeja Czerwińskiego (UW)

W Energies (140 pkt.) ukazała się praca będąca efektem współpracy mgr inż. Justyny Frąckiewicz, dr. hab. inż. Tomasza K. Pietrzaka, prof. Marka Wasiucionka i prof. Jerzego Garbarczyka z naszego wydziału z zespołem z Wydziału Chemii UW: mgr. Maciejem Boczarem, dr Dominiką Buchberger i prof. Andrzejem Czerwińskim.

Publikacja dr inż. Ł. Graczykowskiego oraz dr inż. M. Janik w Physical Review C

W czasopiśmie Physical Review C (IF=3.296, 140 pkt MEiN) ukazała się publikacja pt. "Unfolding the effects of final-state interactions and quantum statistics in two-particle angular correlations" autorstwa dr inż. Łukasza Graczykowskiego i dr inż. Małgorzaty Janik, która wyjaśnia obserwowane przez eksperyment ALICE w korelacjach kątowych barionów efekty pochodzące od oddziaływania silnego.

Nowy projekt mgr inż. Joanny Starobrat

CHAMPACA - na drodze do holowizji