Aula Gmachu Fizyki - zdjęcia

Aula - plan parteru (.jpg, 08.03.2021)

Aula - plan 1 piętra (.jpg, 08.03.2021)

Aula - widok z poziomu podłogi w kierunku wejścia
Aula - widok z poziomu podłogi na klatkę schodową
Aula - detal kolumny
Aula - I piętro
Aula - I piętro (detal barierki)
Aula - II piętro
 Aula - II piętro (detal barierki)
Aula - 1925 r. (inauguracja r. akad)