Turniej siatkówki i quiz (25-lecie Wydziału Fizyki)

Miejsce: Aula i Audytorium Wydziału Fizyki (ul. Koszykowa 75)

Zapraszamy do jubileuszowej rywalizacji sportowo-intelektualnej, w której udział wziąć mogą wszyscy członkowie społeczności Wydziału Fizyki PW — studenci, doktoranci, pracownicy naukowi i administracyjni.

Formularz zapisów wraz z opisem zasad można znaleźć tutaj: https://forms.office.com/e/S8AZNuzRna

Uwaga: 15.05.2024 r. (środa — plan piątkowy) od godziny 12:00 i 16.05.2024 r. (czwartek) w godzinach 12.00-14.00 będą wprowadzone godziny dziekańskie dla zajęć dydaktycznych z wyłączeniem zajęć laboratoryjnych. W przypadku zajęć odbywających się w tym czasie, Dziekan Wydziału Fizyki zachęca do odrobienia ich w innym terminie. Taką możliwość pozostawia do decyzji Prowadzących zajęcia, w ustaleniu ze studentami.

Więcej informacji: https://www.fizyka.pw.edu.pl/25lat