Fizyka nowotworu

Miejsce: Audytorium Gmachu Fizyki

Zapraszamy na seminarium pt. „Proces nowotworzenia jako przejście fazowe – model Avramiego-Dobrzyńskiego”, które wygłosi dr hab. inż. Krzysztof W. Fornalski w ramach spotkania z cyklu Fizyka nowotworu.