Obrona mgr inż. Małgorzaty Żebrowskiej

5 kwietnia 2024 roku o godzinie 13.15 w sali 111 Gmachu Fizyki Politechniki Warszawskiej oraz MS Teams odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty Żebrowskiej.

Tytuł rozprawy:  „Nieliniowa analiza zmiennych fizjologicznych w ocenie adaptacji do wysiłku fizycznego” 

Promotor: prof. dr hab. inż. Jan J. Żebrowski (Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska) 

Promotor pomocniczy: dr inż. Monika Petelczyc (Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska) 

Recenzenci:

  • Dr hab. Katarzyna Buszko, prof. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prof. dr hab. Grzegorz Graff, Politechnika Gdańska
  • Prof. dr hab. Janusz Szczepański, IPPT PAN  

Osoby zainteresowane uczestnictwem on-line, proszone są o przesłanie do dnia 4.04.br. zgłoszenia na adres: martyna.jakubowska@pw.edu.pl w celu uzyskania dostępu. Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu w Bibliotece Głównej PW. 

Streszczenie i recenzje są do wglądu pod linkiem: https://www.bip.pw.edu.pl/Postepowania-w-sprawie-nadania-stopnia-naukowego/Doktoraty/Wszczete-po-30-kwietnia-2019-r/Rada-Naukowa-Dyscypliny-Nauki-Fizyczne/mgr-inz.-Malgorzata-Zebrowska