Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Karola Pożyczki

7 marca 2024 roku o godzinie 12.15 w sali nr 111 Gmachu Fizyki przy ul. Koszykowej 75 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Karola Pożyczki.

Tytuł rozprawy: Badanie zjawisk transportu jonów w elektrolitach polimerowych oraz polielektrolitach bazujących na poli(tlenku etylenu)”

Promotor: dr hab. inż. Michał Marzantowicz, prof. uczelni (Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska)

Recenzenci:  

  • prof. dr hab. Elżbieta Frąckowiak, Politechnika Poznańska
  • dr hab. Danuta Olszewska, Akademia Górniczo-Hutnicza

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu w Bibliotece Głównej PW.

Streszczenie i recenzje są do wglądu pod linkiem: https://www.fizyka.pw.edu.pl/index.php/Badania-i-nauka/Awanse-naukowe/Doktoraty/Dr-Pozyczka-Karol