Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Joanny Starobrat

14 grudnia 2023 roku o godzinie 14.15 w formie posiedzenia hybrydowego za pośrednictwem platformy MS Teams oraz w sali nr 111 Gmachu Fizyki przy ul. Koszykowej 75 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Joanny Starobrat.

Tytuł rozprawy: Reduction of higher diffraction orders in reconstructions of sampled Fourier holograms

Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Kołodziejczyk (Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska)

Recenzenci:  

  • Prof. dr hab. inż. Jan Masajada, Politechnika Wrocławska                                         
  • Prof. dr hab. inż. Janusz Parka, Wojskowa Akademia Techniczna
  • Prof. dr hab. Ryszard Buczyński, Uniwersytet Warszawski           

Osoby zainteresowane uczestnictwem on-line, proszone są o przesłanie do dnia 6.12. br. zgłoszenia na adres martyna.jakubowska@pw.edu.pl w celu uzyskania dostępu. Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu w Bibliotece Głównej PW oraz pod linkiem:

https://www.bip.pw.edu.pl/Postepowania-w-sprawie-nadania-stopnia-naukowego/Doktoraty/Wszczete-po-30-kwietnia-2019-r/Rada-Naukowa-Dyscypliny-Nauki-Fizyczne/mgr-inz.-Joanna-Starobrat