Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Dzięgielewskiej

14 grudnia 2023 roku o godzinie 12.15 w sali nr 111 Gmachu Fizyki przy ul. Koszykowej 75 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Dzięgielewskiej.

Tytuł rozprawy: Struktura krystaliczna i przewodnictwo elektryczne poczwórnie domieszkowanego BIMEVOXu (ME = Mg, Cu, Ni Zn)

Promotor: dr hab. Inż. Wojciech Wróbel, prof. uczelni (Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska)

Promotor pomocniczy: dr inż. Marcin Małys (Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska)

Recenzenci:  

  • prof. dr hab. Maria Gazda, Politechnika Gdańska                                                           
  • dr hab. Bartłomiej Andrzejewski, prof. Instytut Fizyki Molekuralnej PAN
  • dr hab. Ryszard Sobierajski, prof. Instytut Fizyki PAN     

              

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu w Bibliotece Głównej PW oraz pod linkiem:

https://www.bip.pw.edu.pl/Postepowania-w-sprawie-nadania-stopnia-naukowego/Doktoraty/Wszczete-po-30-kwietnia-2019-r/Rada-Naukowa-Dyscypliny-Nauki-Fizyczne/mgr-inz.-Aleksandra-Dziegielewska