Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Wojciecha Brylińskiego

7 grudnia 2023 roku o godzinie 14.30 w formie posiedzenia hybrydowego za pośrednictwem platformy MS Teams oraz w sali nr 111 Gmachu Fizyki przy ul. Koszykowej 75 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Wojciecha Brylińskiego.

Tytuł rozprawy: Study of K0S meson production in central Ar+Sc collisions at SPS energies

Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Grebieszkow (Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska)

Recenzenci:  

  • Prof. dr hab. Jan Kisiel, Uniwersytet Śląski                                                          
  • Prof. dr hab. Adam Trzupek, Instytut Fizyki Jądrowej PAN                                        
  • Dr hab. Artur Ukleja, Narodowe Centrum Badań Jądowych         

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem on-line, proszone są o przesłanie do dnia 6.12. br. zgłoszenia na adres: katarzyna.grebieszkow@pw.edu.pl lub martyna.jakubowska@pw.edu.pl w celu uzyskania dostępu. Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu w Bibliotece Głównej PW oraz pod linkiem:

https://www.bip.pw.edu.pl/Postepowania-w-sprawie-nadania-stopnia-naukowego/Doktoraty/Wszczete-po-30-kwietnia-2019-r/Rada-Naukowa-Dyscypliny-Nauki-Fizyczne/mgr-inz.-Wojciech-Brylinski