Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Anieli Czudek

19 września 2023 roku o godzinie 12.00 w sali 111 Gmachu Fizyki Politechniki Warszawskiej odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Anieli Czudek.

Tytuł rozprawy: Impact of alkali element doping on the electrical characteristics of Cu(In,Ga)Se2 solar cells and thin films

Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Igalson (Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska)

Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Aleksander Urbaniak, prof. uczelni (Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska)

Recenzenci:  

  • Prof. dr hab. Maria Kamińska, Uniwersytet Warszawski  
  • Prof. dr hab. Ewa Popko, Politechnika Wrocławska
  • Prof. dr Susanne Siebentritt, University of Luxembourg

 

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu w Bibliotece Głównej PW.

https://www.bip.pw.edu.pl/Postepowania-w-sprawie-nadania-stopnia-naukowego/Doktoraty/Wszczete-po-30-kwietnia-2019-r/Rada-Naukowa-Dyscypliny-Nauki-Fizyczne/mgr-inz.-Aniela-Czudek