Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jacka Piłki

W dniu 27 czerwca 2024 roku o godzinie 9.30 w sali 111 Gmachu Fizyki Politechniki Warszawskiej przy ul. Koszykowej 75 w Warszawie oraz na platformie MS Teams odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jacka Piłki

Tytuł rozprawy: Formation of vortex beams in nematic liquid crystals

Promotorzy:

  • prof. dr hab. inż. Mirosław Karpierz (Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska)
  • dr hab. inż. Urszula Laudyn (Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska)

Recenzenci:  

  • prof. dr hab. inż. Jarosław Myśliwiec, Politechnika Wrocławska
  • prof. dr hab. inż. Janusz Parka, Wojskowa Akademia Techniczna
  • dr hab. inż. Andrzej Ziółkowski , Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Osoby zainteresowane uczestnictwem on-line, proszone są o przesłanie do dnia 25.06.br. zgłoszenia na adres: martyna.jakubowska@pw.edu.pl w celu uzyskania dostępu. Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu w Bibliotece Głównej PW.

Streszczenie i recenzje są do wglądu pod linkiem: https://www.bip.pw.edu.pl/Postepowania-w-sprawie-nadania-stopnia-naukowego/Doktoraty/Wszczete-po-30-kwietnia-2019-r/Rada-Naukowa-Dyscypliny-Nauki-Fizyczne/mgr-inz.-Jacek-Pilka