Obrona mgr. Xuan The Tai Le

11 kwietnia 2024 roku o godzinie 14.15 w formie posiedzenia hybrydowego za pośrednictwem MS Teams oraz w sali nr 111 Gmachu Fizyki przy ul. Koszykowej 75 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Xuan The Tai Le.

Tytuł rozprawy: Controlling energy transfer in high-index contrast multicore soft-glass fibers

Promotor: prof. dr hab. Marek Trippenbach (Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski) 

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Mirosław Brewczyk, Uniwersytet w Białymstoku,
  • prof. dr hab. Wiesław Leoński, Uniwersytet Zielonogórski,
  • dr hab. inż. Maciej Dems, prof. uczelni, Politechnika Łódzka

Osoby zainteresowane uczestnictwem on-line proszone są o przesłanie do dnia 10.04. br. zgłoszenia na adres: martyna.jakubowska@pw.edu.pl w celu uzyskania dostępu. Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu w Bibliotece Głównej PW oraz pod linkiem: 

https://www.bip.pw.edu.pl/Postepowania-w-sprawie-nadania-stopnia-naukowego/Doktoraty/Wszczete-po-30-kwietnia-2019-r/Rada-Naukowa-Dyscypliny-Nauki-Fizyczne/mgr-Xuan-The-Tai-Le