Wydziałowa inauguracja nowego roku akademickiego

Miejsce: Audytorium Gmachu Fizyki

Data: 2 października 2023 r.