Drzwi Otwarte

Miejsce: Wydział Fizyki + cała PW

Szczegóły dotyczące wydarzenia pojawią się w marcu/kwietniu.