Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała Łepka

Warszawa, dnia 12 listopada 2021 r.

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

W dniu 25 listopada 2021 roku o godzinie 14.00 w formie posiedzenia hybrydowego za pośrednictwem platformy MS Teams oraz w sali 111 Gmachu Fizyki Politechniki Warszawskiej odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

 

Mgr inż. Michała Łepka

 

Tytuł rozprawy:

 

Zjawiska koagulacji w wybranych układach złożonych

 

 

Promotor:   dr hab. inż. Piotr Fronczak, prof. uczelni

                       (Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska)

 

 

Recenzenci:  Prof. dr hab. Bartłomiej Dybiec (UJ) 

                        Dr hab. inż. Krzysztof Malarz, prof. uczelni (AGH)

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem on-line, proszone są o przesłanie do dnia 24.11.br. zgłoszenia na adres: martyna.jakubowska@pw.edu.pl w celu uzyskania dostępu. Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu w Bibliotece Głównej PW.

Streszczenie i recenzje są do wglądu pod linkiem: