Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Bugry Tuzemena

Warszawa, dnia 21 grudnia 2021 r.

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

W dniu 18 stycznia 2022 roku o godzinie 10.15 w formie posiedzenia hybrydowego za pośrednictwem platformy MS Teams oraz w Audytorium Gmachu Fizyki Politechniki Warszawskiej odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

 

Mgr. Bugry TUZEMENA

 

Tytuł rozprawy:

 

Spin-polarized impurities in ultracold fermi gas

 

 

Promotor:   Prof. dr hab. inż. Piotr Magierski

                       (Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska)

 

Recenzenci:  prof. dr hab. Tadeusz Domański  z UMCS

                        (Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej

dr hab. Tomasz Sowiński, prof. IF PAN

(Instytut Fizyki PAN)

                        prof. dr hab. Jakub Zakrzewski

                        (Uniwersytet Jagielloński)

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem on-line, proszone są o przesłanie do dnia 17.01.2022 r. zgłoszenia na adres: martyna.jakubowska@pw.edu.pl w celu uzyskania linku i hasła. Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu w Czytelni Zbiorów Specjalnych Biblioteki Głównej PW, która prosi o telefoniczne umówienie wizyty (nr tel. 22 234 51 13) na dzień przed planowaną wizytą.

Streszczenie i recenzje są do wglądu pod linkiem: https://www.bip.pw.edu.pl/Postepowania-w-sprawie-nadania-stopnia-naukowego/Doktoraty/Wszczete-po-30-kwietnia-2019-r/Rada-Naukowa-Dyscypliny-Nauki-Fizyczne/mgr-Bugra-Tuzemen