Wenusjańskie anomalie atmosferyczne i poszukiwanie życia w chmurach Wenus

Miejsce: Gmach Główny PW, sala 134

Chmury Wenus są pełne tajemnic. Dziesiątki obserwacji i danych zebranych na przestrzeni ostatniego półwiecza sugerują, że w chmurach Wenus dzieje się coś całkiem niewyjaśnionego. Wykład będzie traktował o tych anomalnych obserwacjach i ich potencjalnej interpretacji oraz o inicjatywie "Venus Life Finder" i planowanych prywatnych międzyplanetarnych misjach.

Odczyt pt. "Wenusjańskie anomalie atmosferyczne i poszukiwanie życia w chmurach Wenus" wygłosi Janusz Pętkowskiastrobiolog związany z Zakładem Nauk o Ziemi, Atmosferze i Planetach w Massachusetts Institute of Technology (MIT). Prelegent jest jednym z liderów inicjatywy MIT-Breakthrough Venus Life Finder Mission Concept Study. Interesuje się gazami biosygnaturowymi, biochemią teoretyczną oraz badaniami prowadzącymi do znalezienia życia poza Ziemią.

Więcej informacji na stronie Centrum Studiów Zaawansowanych.