Zaakceptowane Listy rankingowe do stypendium Rektora

Zamieszczamy zaakceptowane listy rankingowe do stypendium Rektora z podziałem na stopień I i II. Na Fotonice nie zostały złożone wnioski na II stopniu.