Wstępne listy rankingowe do stypendium Rektora - studenci przyjęci na studia II stopnia od semestru letniego 2021/2022

Zamieszczamy wstępne listy rankingowe do stypendium Rektora, uszeregowane wg numerów albumów. Prosimy o sprawdzenie średniej ważonej ocen oraz przyznanych punktów za dodatkowe osiągnięcia do dnia 18.03.2022. Ewentualne uwagi prosimy kierować drogą mailową na adres: alicja.kwiatkowska@pw.edu.pl