Wstępne listy rankingowe do stypendium Rektora dla studentów Fizyki Technicznej i Fotoniki na rok akademicki 2021/2022

Powyżej zamieszczamy wstępne listy rankingowe do stypendium Rektora dla studentów Fizyki Technicznej i Fotoniki na rok akademicki 2021/2022, ułożone wg numerów albumu. Prosimy o zapoznanie się i zgłaszanie ewentualnych pytań do dnia 28.10.2021 na adres mailowy alicja.kwiatkowska@pw.edu.pl