Stypendium im. inż. Mieczysława Króla na rok akademicki 2021/2022

Informujemy, że do dnia 1 czerwca 2021 można składać wnioski o przyznanie stypendium im. inż. Mieczysława Króla. Wnioski i Regulamin stypendium są dostępne na stronie Biura Spraw Studenckich:

https://www.bss.pw.edu.pl/Stypendia/Stypendia-z-Wlasnego-Funduszu-Stypendialnego

Osoby zainteresowane złożeniem ww. wniosku składają dokument w pokoju 112 Gmach Główny (Sekretariat Prorektora ds. Studenckich) lub przesyłają na adres mailowy: prorektor.studenci@pw.edu.pl

Wniosek wcześniej należy przedstawić w Dziekanacie w celu uzupełnienia kwoty dochodu oraz średniej ocen studenta. Wniosek do uzupełnienia Dziekanatu należy pozostawić na portierni w skrzynce „STYPENIA”.

Przypominamy, że tegoroczni stypendyści są zobowiązaniu do złożenia krótkiego sprawozdania (1 strona) w języku angielskim do dnia 31 maja 2021, zawierającego informacje o sposobie wykorzystania stypendium oraz wpływie tej pomocy na warunki i wyniki studiowania.