Stypendium Ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe w roku akademickim 2022/2023

Studenci zainteresowani otrzymaniem Stypendium Ministra MEiN mogą zapoznać się z komunikatem ministerstwa: