Stypendia - studenci przyjęci na studia II stopnia od semestru letniego 2021/2022

Studenci przyjęci na studia II stopnia od semestru letniego w roku akademickim 2021/2022 i zainteresowani pomocą materialną, mogą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium Rektora do 08.03.2022.

Wnioski o stypendium Rektora można złożyć jedynie w nieprzekraczalnym terminie do 08.03.2022 r.

Wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz wnioski o przyznanie zapomogi należy składać przez USOSweb.

Wzory aktualnych wniosków oraz Regulamin przyznawania pomocy materialnej znajdują się na stronie Biura Spraw Studenckich:

Stypendia z Funduszu Stypendialnego / Stypendia / Strona główna - Biuro Spraw Studenckich PW

Średnią ocen ważoną do stypendium Rektora należy obliczyć na podstawie ocen uzyskanych w czasie dwóch ostatnich semestrów studiów pierwszego stopnia (bez oceny z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego).

Przypominamy, że konieczne jest podpisanie ślubowania w systemie USOS i odbiór Decyzji o przyjęciu na studia, by uzyskać status studenta.

Ewentualne pytania dot. ww. stypendium można kierować na adres alicja.kwiatkowska@pw.edu.pl .