Przedłużony termin składania wniosków o stypendium Rodziny Lipińskich do 31.01.2022

Informujemy, że został przedłużony termin składania wniosków o stypendium Rodziny Lipińskich do dnia 31 stycznia 2022.

Regulamin ww. stypendium oraz wnioski dostępne są na stronie Biura Spraw Studenckich PW:

https://bss.pw.edu.pl/bss/Stypendia/Stypendia-z-Wlasnego-Funduszu-Stypendialnego

Wnioski należy składać w Biurze Spraw Studenckich pok. 210.