Odbiór Decyzji stypendialnych

Zapraszamy do Dziekanatu po odbiór Decyzji stypendialnych, najpóźniej do dnia 30.11.2021.