Kwota miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne – od 01.10.2022

W załączeniu decyzja Rektora wyznaczająca maksymalna kwotę miesięczną w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne.

Studenci, których miesięczny dochód na rodzinę studenta wynosi 600 zł lub mniej, zobowiązani są do przedstawienia Zaświadczenia z MOPS o sytuacji dochodowo-rodzinnej.