Kryteria tworzenia list rankingowych do stypendium Rektora dla studentów Wydziału Fizyki PW w roku akademickim 2021/2022