Kryteria tworzenia list rankingowych do stypendium Rektora dla studentów WF 2022/2023

Poniżej publikujemy Kryteria tworzenia list rankingowych do stypendium Rektora 2022/2023