Studia z indywidualną opieką naukową

Indywidualna Opieka Naukowa (ION) dedykowana jest studentom z wyróżniającymi wynikami w nauce, którzy chcą wyjść poza ramy standardowej edukacji i włączyć się w realizację prac badawczych pod okiem naukowców z Wydziału Fizyki.

Celem studiów z ION jest stworzenie optymalnych warunków do indywidualnego rozwoju i umożliwienie nabycia umiejętności oraz doświadczenia, które uzyskuje się zazwyczaj dopiero po zakończeniu studiów.

 

Chcemy włączyć studentów (drugiego stopnia oraz po uzyskaniu pełnej rejestracji na min. trzeci semestr studiów pierwszego stopnia) w trwające projekty badawcze, pokazać na czym polega praca naukowca, planowanie i przeprowadzenie eksperymentu badawczego, wyciąganie wniosków z badań oraz prezentowanie ich wyników szerokiemu gronu odbiorców.

 

Ideą studiów z ION jest rozwój! Szukamy studentów aktywnych, podejmujących inicjatywę, pełnych zaangażowania i pasji oraz chęci do samorozwoju i poszerzania naukowych horyzontów.

 

 Kończąc studia z ION studenci otrzymują zaświadczenia wręczane na oficjalnym seminarium końcowym, na którym zaprezentują uzyskane wyniki i własne osiągnięcia naukowe. Zostanie to także odnotowane w suplemencie do dyplomu.

 

 

Terminarz rekrutacji:

  • 23.11.2021 r. – publikacja listy dostępnych tematów naukowych i ich opiekunów
  • 30.11.2021 r. – termin składania wniosków o rozpoczęcie studiów z ION do Dziekanatu

 

Więcej informacji na stronie:

https://fizyka.pw.edu.pl/Studia2/Studia-z-ION