Studenckie praktyki zawodowe - spotkanie informacyjne 16 marca, godz.17:15

W dniu 16 marca (środa) o godz. 17:15 w Audytorium Wydziału Fizyki odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie organizacji i przebiegu obowiązkowych studenckich praktyk zawodowych w r. ak. 2021/22.

Spotkanie poprowadzą Pełnomocnicy Dziekana ds. Studenckich Praktyk Zawodowych, dr inż. Wioleta Ślubowska (Fizyka Techniczna) oraz dr inż. Piotr Sobotka (Fotonika). Odbędzie się ono z udziałem p. Prodziekan ds. studenckich, dr inż. Agnieszki Siemion.
Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane.