Rejestracja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

Studenci, którzy nie spełniają wymagań rejestracyjnych i chcą nadal studiować na Wydziale Fizyki, mogą złożyć podanie do Pani Prodziekan ds. Kształcenia Katarzyny Rutkowskiej o rejestrację warunkową na kolejny semestr studiów.

Podanie (podpisany skan) należy przesłać najpóźniej do 16 lutego 2022r. na adres:  dziekanat.wf@pw.edu.pl      

Studenci ostatnich semestrów studiów 1-go i 2-go stopnia, którzy chcą przedłużyć studia, powinni do podania (o przedłużenie) dołączyć opinię promotora. Wszystkie dokumenty należy przesłać najpóźniej do 16 lutego 2022r. na adres dziekanat.wf@pw.edu.pl

Zasady studiowania na Wydziale Fizyki.

https://www.fizyka.pw.edu.pl/Media/Files/Dziekanat/Dokumenty/Zasady-zaliczenia-semestru-studiow-i-rejestracji-na-kolejny-semestr-studiowania