Proponowane terminy egzaminów dyplomowych - I stopień FT i FOT

Proponowane terminy egzaminów dyplomowych dla studentów I stopnia Fizyki Technicznej i Fotoniki w semestrze zimowym 2022/2023:

Fizyka Techniczna                                                                                   

- Fizyka medyczna:                                                                                   

06.02.2023                                                                                              

10.02.2023                                                                                                      

- Materiały i nanostruktury:                                                                       

02.02.2023

07.02.2023

09.02.2023

14.02.2023

16.02.2023 

- Fizyka komputerowa:

03.02.2023

10.02.2023

Inny dopuszczalny termin po uzgodnieniu z sekretarzem Komisji p. dr inż. M. Janik

FOTONIKA

01.02.2023

02.02.2023

08.02.2023

09.02.2023

16.02.2023