Nowe wersje "przewodników dla dyplomantów"

W związku ze zmianą wymogów edytorskich prac dyplomowych (Zarządzenia Rektora PW nr 107/2021 i 109/2021) wprowadzono nowe wzory oświadczenia autora pracy i oświadczenia o udzieleniu licencji.

W związku z tym na stronie internetowej Wydziału pojawiły się nowe wersje przewodników dla dyplomantów studiów pierwszego (https://fizyka.pw.edu.pl/index.php/content/download/644/7378/file/praca%20dyplomowa_2021.pdf) i drugiego (https://fizyka.pw.edu.pl/index.php/content/download/694/7738/file/praca%20dyplomowa2_2021.pdf) stopnia studiów.